Đóng
 • vi
 • en
 • 29/08/2017

  Haian Hotel Concept

  Công trình: Haian Hotel Concept

  Chủ trì thiết kế: Kts Trịnh Văn Minh

  Địa điểm: Lê Hồng Phong, Hải An, TP. Hải Phòng

  Diện tích đất:​ 150m2

  Năm: 2015

  Dự án liên quan